Εισαγωγή στη Μουσική Σκέψη και Πράξη

Παναγώτης Κανελλόπουλος

Περιγραφή

Περιγραφή του μαθήματος-στόχοι: «Η μουσική είναι πολύ σημαντική υπόθεση για να την αφήσουμε στους μουσικούς» τονίζει ο Christopher Small. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στις βασικές έννοιες της μουσικής. Διερευνούμε το ζήτημα του ορισμού της μουσικής. Πραγματοποιείται ένα ταξίδι σε μουσικές διαφορετικών τόπων και εποχών. Εξετάζουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να κατανοηθεί η μουσική ως κοινωνικο-πολιτισμική πρακτική. Επιχειρούμε την εισαγωγή στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία της μουσικής. Κάνουμε πολλές βιωματικές ασκήσεις κατανόησης μουσικών παραμέτρων και προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ποιότητα της προσοχής μας απέναντι σε διαφορετικούς ηχητικούς σχηματισμούς.

Αξιολόγηση: Η φύση του μαθήματος είναι τέτοια ώστε η παρακολούθησή του να θεωρείται απολύτως επιβεβλημένη. Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του

Περισσότερα  
Κωδικός: SEAB158
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Προσχολικής Eκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις