Για τις εργασίες του μαθήματος
- Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 -

Μου στέλνετε πολλά μηνύματα αναφορικά με τις εργασίες του μαθήματος. Μπορείτε να μου τις στείλετε ηλεκτρονικά ή να τις φέρετε εκτυπωμένες την ώρα των εξετάσεων. Η εργασία θα πρέπει να είναι ένα συνεχές κείμενο word και όχι σε διαφάνειες.

Καλή συνέχεια.

ΕΣ