ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
- Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 -

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

1.Όλες οι σημειώσεις (power point) του μαθήματος από το eclass.

  1. Τα παρακάτω κεφάλαια και άρθρα (θα τα βρείτε στον παλιό ιστότοπο του μαθήματος : http://elearn.ece.uth.gr/e-class/ και που θα πρέπει να κάνετε ‘είσοδο ως επισκέπτης’ με κωδικό πρόσβασης ‘5555’.

 Ferguson, D. L. (2008). International trends in inclusive education: The continuing challenge to teach each one and everyone. European Journal of special needs education, 23(2), 109-120.

 Thousand, J. S., Villa, R. A., & Nevin, A. I. (2006). The many faces of collaborative planning and teaching. Theory into practice, 45(3), 239-248.

Τραγουλιά Ε., Στρογγυλός Β.,  Βασιλειάδου Ε., και Παπαδημητρίου Α. (2013). Συνεργατική διδασκαλία: Προϋποθέσεις και προοπτικές.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης-«Διλήμματα και προοπτικές της ειδικής αγωγής», Αθήνα

Στρογγυλός, Β., & Ξανθάκου, Γ. (2007). Σε ένα Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα: Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Π.ΕΚ, με  θέμα: Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα. Αθήνα: 4-5-6 Μαΐου

Καραγεώργου, Η. (2009). Μία τάξη για όλους τους μαθητές. Ανοιχτό Σχολείο, 106, 10-19

Βαλλιαντή, Σ., & Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση. Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία.

 

3.Από το βιβλίο «Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική», θα διαβάσετε την εισαγωγή  σελ. 11-25 και κεφ. 3 σελ. 65-84.

  1. Από το Φάκελο Σημειώσεων από τη γραμματεία θα διαβάσετε μόνο τα κεφάλαια από το βιβλίο του Michael Oliver- Αναπηρία και Πολιτική

Σημείωση: Για να οργανώσετε το διάβασμά σας προσπαθήστε να συνδέσετε τα power point του μαθήματος με συγκεκριμένα κεφάλαια που βρίσκονται στο φάκελο ή στο elearn.

 

H εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Καλή επιτυχία

Βασίλης Στρογγυλός