ΎΛΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
- Τρίτη, 08 Μαΐου 2018 -
  • Να μελετηθεί ολόκληρος ο φάκελος των έντυπων σημειώσεων, εκτός του κεφαλαίου "Ανακατασκευή της σχολικής γνώσης" (Γ. Πεχτελίδης)
  • Willis P., Μαθαίνοντας να δουλεύεις. Πώς τα παιδιά εργατικής προέλευσης επιλέγουν δουλειές της εργατικής τάξης, Αθήνα, Gutenberg, 2012. (εντός ύλης σσ.15-22, 25-60)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.