ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
- Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 -

Όπως συζητήσαμε στο μάθημα, αντί της πραγματοποίησης εξετάσεων, κάθε φοιτητής θα εκπονήσει μία επιπλέον εργασία.

Θα συγγράψει ένα κείμενο στο ελληνικά 2-3 σελίδων τουλάχιστον, στο οποίο

  • θα παρουσιάζει τη NoSQL ΒΔ που χρησιμοποίησε για την εργασία του,
  • θα αναφέρεται στις δυνατότήτες της και στην αρχιτεκτονική της ΒΔ,
  • στο πώς ανταποκρίνεται η ΒΔ σε big data, 
  • στην αποδοχή της ΒΔ από εταιρίες και οργανισμούς,
  • στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της ΒΔ και στο είδος των εφαρμογών για τις οποίες είναι κατάλληλη,
  • στο ποιες από τις ακόλουθες έννοιες υλοποιούνται στη ΒΔ και πώς: Sharding, Replication, Consistency, Availability, Partition tolerance,
  • στη σύγκρισή της με τις σχεσιακές ΒΔ (μπορείτε να παρουσιάζετε και ένα παράδειγμα μοντελοποίησης δεδομένων με σχεσιακή ΒΔ και με τη ΒΔ που μελετάτε),  
  • σε βιβλιογραφία / πηγές που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να μάθει τη ΒΔ, αξιολογώντας τη χρησιμότητα της κάθε πηγής,
  • σε ό,τι άλλο κρίνει ο κάθε φοιτητής χρήσιμο να αναφέρει για ΒΔ που μελετά.

Την εργασία αυτή κάθε φοιτητής θα παρουσιάσει στην αίθουσα στις 23/5/19 με ή χωρίς χρήση διαφανειών για 15 περίπου λεπτά. Η εργασία πρέπει να έχει τουλάχιστον τίτλο, συγγραφέα, περίληψη, εισαγωγή, ενότητες όπου θα αναπτύσσεται το παρουσιαζόμενο θέμα, συμπεράσματα, βιβλιογραφία / αναφορές. 

Συστήνετε να χρησιμοποιήσετε το LaTeX(δείτε στους Συνδέσμους την «Εισαγωγή στο LaTeX» και στα Έγγραφα το «TEMPLATE για LaTeX»). Για να γράψετε κείμενο στο LaTeX χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό στον υπολογιστή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το www.overleaf.com

Επιπλέον διευκρινίσεις / απαντήσεις σε απορίες για την εργασία, το LaTeX και το overleaf θα δωθούν στο μάθημα της 16/5/2019.

Η εργασία θα υποβληθεί στις Εργασίες -> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ