ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Σάββατο, 06 Απριλίου 2019 -

Προγραμματίζεται για τις 9 Μαΐου 2019 κατά τις ώρες διεξαγωγής του μαθήματος.

Κάθε παρουσίαση θα έχει διάρκεια περίπου μισής ώρας. Στόχος να γίνει κατανοητό από το ακροατήριο ποιες είναι οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, οι απαιτήσεις, η ευκολία εγκατάστασης, προγραμματισμού και χρήσης, οι πηγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης του παρουσιαζόμενου NoSQL συστήματος και οι λόγοι για τους οποίους θα το επέλεγε κάποιος έναντι άλλων συστημάτων.