Γενικές πληροφορίες μαθήματος
- Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 -

Στο μάθημα αυτό υπάρχουν 3 προτεινόμενα συγγράμματα. Στις διαλέξεις θα δουλέψουμε με το βιβλίο "Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας" των Νικολάου Βοβού και Γαβριήλ Γραμματικόπουλου.

Το μάθημα θα έχει τελική εξέταση με βαρύτητα 80% και εργασία που θα μετράει κατά 20%. 

Όσον αφορά στην εργασία, αυτή θα περιλαμβάνει την εύρεση ενός επιστημονικού άρθρου στις θεματικές του μαθήματος, την προετοιμασία του και παρουσίασή του (15' παρουσίαση). Στο σύγγραμμα των Βοβού-Γραμματικόπουλου υπάρχει σχετική βιβλιογραφία όπου μπορείτε να βρείτε σχετικά άρθρα. Σε περίπτωση που έχετε δυσκολία να βρείτε κάποια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου να βρούμε μαζί.

Επειδή το πανεπιστήμιο δεν έχει συνδρομή σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά, αναζήτηση επιστημονικών άρθρων μπορείτε να κάνετε και στη σελίδα www.sci-hub.tw, όπου μπορείτε να βρείτε σχεδόν τα πάντα.

Όσον αφορά τη διαδικασία της εργασίας θα ακολουθήσει ανακοίνωση μόλις προχωρήσουμε ακόμη λίγο στη διδασκαλία.