Τέλος μαθήματος
- Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015 -

Καθώς με την παράδοση των βαθμολογιών ολοκληρώθηκε και η δεύτερη χρονιά διδασκαλίας του μαθήματος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις:

1. Όλοι πιθανόν καταλάβατε τη φύση του μαθήματος και τον τρόπο που επέλεξα προσωπικά να το διδάξω. Πέρα από τη συμβατική λογική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που διδάσκεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για δεκαετίες, αλλά και με ένα διαφορτικό τρόπο προσέγγισης τόσο του αντικειμένου όσο και της διδασκαλίας. Όπως γνωρίζετε όλη η ευθύνη του μαθήματος είναι πάνω μου χωρίς την παραμικρή βοήθεια.

2. Είναι προφανές ότι ένα νέο μάθημα χρειάζεται χρόνο για να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να αποκτήσει "ρυθμό". Σε αυτό το ρυθμό η δική σας συμμετοχή είναι καθοριστική.

3. Οφείλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή αυτή καθώς και για την εμπιστοσύνη τόσο στο μάθημα όσο και σε εμένα προσωπικά. Είναι ηθική ικανοποίηση να βλέπω φοιτητές που πραγματικά ενδιαφέρονται για το αντικείμενο διδασκαλίας, για τον τρόπο διδασκαλίας, και ουσιαστικά για τον ίδιο το διδάσκοντα. Είναι τιμητική για εμένα η προτίμηση που δείξατε μέσω της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση, θεωρώ, ότι θα αντιμετωπισθεί ανάλογα τόσο από τους καθηγητές όσο και από το τμήμα.

4. Όσον αφορά τη βαθμολογία σας, θεωρώ ότι έκανα το καλύτερο δυνατό, τηρουμένων των αναλογιών. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αδίκησα κανέναν σας. Η βαθμολόγηση τέτοιου είδους εξέτασης και project δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλω να είμαι σαφής ότι προσπάθησα για όλους σας, και αν κάπου έχω σφάλλει, σίγουρα δεν έγινε επίτηδες. Τα λάθη άλλωστε είναι ανθρώπινα. 

Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας

Ο διδάσκων 

Δημήτρης Ζημέρης