ΗΜ452 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (MHX289) (2014)

ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΣΤΗΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΒΑΛΗΣ

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ Η/Υ

 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο κεφάλαιο των κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον κτιριακό τομέα. Πρόκειται για ένα από τα βασικότερα αντικείμενα της καθημερινής ενασχόλησης του ηλεκτρολόγου μηχανικού στον τομέα των μελετών και επιβλέψεων κτιριακών έργων και βασική μελέτη στα πλαίσια των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων για έκδοση οικοδομικής άδειας κτιρίων.

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι αφενός μεν η θεωρία (διαστασιολόγηση, υπολογισμοί) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε η μελέτη και σχεδίαση αυτών με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και σχεδιαστικού πακέτου τύπου Autocad. H σχεδίαση και μελέτη με χρήση Η/Υ θα αφορά πραγματικά παραδείγματα κτιρίων από την καθημερινή δραστηριότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού.

 

Κωδικός: MHX308
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις