Παράδοση project
- Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου 2015 -

Η παράδοση του project των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνει τη Δευτέρα 9-2-2015, απόγευμα και ώρα 18.00 στο κτίριο του τμήματος στον 3ο όροφο γραφείο Γ5/7. 

Το project θα παραδοθεί σε μορφή φακέλου αρχείων και θα περιλαμβάνει αρχείο autocad 2004, αρχείο bld από 4Μ και αρχείο word/pdf με τους υπολογισμούς. Θα παραδοθεί με usb. Παρακαλείσθε να είστε όλες οι ομάδες εκεί ώστε να τελειώσουμε την ίδια μέρα. 

Για τελευταία φορά παρακαλώ να φέρετε τα έντυπα της εσωτερικής αξιολόγησης, όσοι δεν τα έχετε προσκομίσει.

Ο διδάσκων 

Δημήτρης Ζημέρης