Τέλος εξεταστικής
- Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015 -

Μετά και το τέλος της εξεταστικής θα ήθελα να σας επισημάνω ορισμένες παρατηρήσεις

Καταρχήν ευχαριστώ όσους ήδη έχουν συμμετάσχει στην εσωτερική αξιολόγηση. Περισσότερο όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα πολύ θετικά σχόλια τόσο για τη φύση και τη χρησιμότητα του μαθήματος όσο και για τον ίδιο το διδάσκοντα. Για μένα προσωπικά αποτελεί ηθική ικανοποίηση για την προσπάθεια που κατέβαλα στη διάρκεια του εξαμήνου ώστε να σας μεταδώσω ένα μέρος της εμπειρίας της καθημερινότητας του ηλεκτρολόγου μηχανικού που ενδεχομένως κάποιοι λιγότεροι ή περισσότερο θα το βρείτε στον επαγγελματικό στίβο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αποτελεί επίσης ένα κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση στα επόμενα έτη. Θα αξιολογηθεί αντίστοιχα και από τους καθηγητές του μαθήματος.

Όσον αφορά στην χθεσινή εξέταση, η πρώτη εντύπωση είναι θετική. Αντιλαμβάνομαι την πίεση του χρόνου και όπως ανέφερα θα βαθμολογήσω ανάλογα.

Να είστε προσεκτικοί με το project ώστε το παραδοτέο να είναι σε τελική μορφή διότι αυτό θα βαθμολογηθεί. Έχετε ακόμα το περιθώριο να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Ο διδάσκων 

Δημήτρης Ζημέρης