Διόρθωση στη 2η Διαφάνεια των Ηλεκτρολογικών Υλικών
- Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014 -

Οι απαιτήσεις των διαλυμάτων παρεμβολής και αντικατάστασης ήταν ανάποδα γραμμένες στη  διαφάνεια "Ηλεκτροτεχνικά Υλικά - Β΄Μέρος", σελίδα 14. Παρακαλώ ξανακατεβάστε το διορθωμένο αρχείο από τη σελίδα του μαθήματος. 

 

Συγγνώμη για την αναστάτωση,

Π. Κουτσοβασίλης.