Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Περιγραφή

α) Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Κανονισμοί. Σύμβολα ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Είδη ηλεκτρολογικού σχεδίου εγκαταστάσεων. Σύμβολα βαθμού προστασίας. Υπολογισμός εγκατάστασης φωτισμού κατοικίας. Γείωση. Συντελεστής ισχύος και χωρητική αντιστάθμιση. Κυκλώματα με ηλεκτρονόμους. Πίνακες Χ.Τ. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Πίνακες και υποσταθμοί μέσης τάσης. β) Εισαγωγή στα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά Δομή των στερεών και συσχετισμός με τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες και εφαρμογές, μεταλλικοί αγωγοί, ηλεκτρικές αντιστάσεις, ημιαγώγιμα υλικά – απλές διατάξεις, υλικά ηλεκτρικών επαφών, ηλεκτρομονωτικά υλικά, μαγνητικά υλικά.

Κωδικός: MHX276
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο