Αναπλήρωση Μαθήματος (συνέχεια)
- Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 -

Καλημέρα,

Αναπλήρωση του τελευταίου μαθήματος 11.00 - 13.00 στη Γκλαβάνη στην αίθουσα Γ1.