Απορίες σχετικά με την 3η Εργαστηριακή Άσκηση
- Τρίτη, 29 Απριλίου 2014 -

Επειδή τις τελευταίες ημέρες συσωρεύτηκαν πολλά μηνύματα σας με απορίες και δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν έτσι, ώστε να καλυφθούν τα ερωτήματά σας επαρκώς, ο κ. Περαντζάκης στο μάθημα της Παρασκευής θα απαντήσει στις απορίες σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με την παράταση της παράδοσης.

Μέχρι τότε ασχοληθείτε με όλα τα ερωτήματα και συγκεντρώστε τις απορίες σας,

Ι.Ξ