Μικρή αλλαγή στις ώρες διαλέξεων του μαθήματος "Προσομοίωση Κυκλωμάτων"
- Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 -

Ανακοινώνεται μια μικρή αλλαγή στις ώρες διαλέξεων του μαθήματος "Προσομοίωση Κυκλωμάτων", οι οποίες από την Τρίτη 27/11 και κάθε δεύτερη εβδομάδα θα είναι:

Τρίτη 16:00-18:00

Τετάρτη 12:00-14:00 (από 13:00-15:00)

Ο διδάσκων

Ν. Ευμορφόπουλος