Νέες ώρες διαλέξεων μαθήματος "Προσομοίωση Κυκλωμάτων"
- Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 -

Από αύριο Τρίτη 13/11 και κάθε δεύτερη εβδομάδα, οι ώρες παράδοσης θεωρίας του μαθήματος "Προσομοίωση Κυκλωμάτων" διαμορφώνονται ως εξής (στην αίθουσα Δ2 του κτιρίου μεταπτυχιακού):

Τρίτη 16:00-18:00

Τετάρτη 13:00-15:00

Τις εβδομάδες εκπόνησης του project η μέρα και ώρα εξέτασης παραμένουν ως έχουν, δηλ. Πέμπτη 13:00 στο γραφείο Ε5 της οδού Γκλαβάνη (καθώς και Τρίτη 13:00-15:00 ώρες γραφείου για απορίες).

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τις νέες ώρες να με ειδοποιήσετε.

Ο διδάσκων

Ν. Ευμορφόπουλος