- Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2011 -
Μόλις έστειλα σε emails στον καθένα ξεχωριστά τους βαθμούς σας. Υπήρχαν 13 άτομα στην τάξη και οι βαθμοί είναι: 8, 6.5, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 3.5, 3.5, 2, 1.5, 1. Δηλαδή πρόχθησαν 8 από τους 13.

ΙΚ