ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - 2010

Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Περιγραφή
Βασική θεωρία Βελτιστοποίησης και εφαρμογές στη διατύπωση και επίλυση προβλημάτων δικτύων.
Κωδικός: MHX227
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2011
  • Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011
  • Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011
  • Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011
  • Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011