Ύλη εξέτασης
- Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 -

Ανακοινώνεται η ύλη της εξέτασης, η οποία βασίζεται στις διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν (ανά Θ.Ε., αναφορά αριθμού στη διάλεξη):

Αρχές Μετρήσεων

1) Βασικές Αρχές

3) Μετρήσεις και σφάλματα

Αισθητήρες

1) Μέτρηση θερμοκρασίας

2) Μέτρηση πυκνότητας / πίεσης

3) Μέτρηση ροής

7) Μετρήσεις χημικών μεγεθών

8) Μετρήσεις βιοϊατρικών μεγεθών

Βιοαισθητήρες

1) Εισαγωγή στους βιοαισθητήρες

2) Είδη βιοαισθητήρων

Συστήματα βιο-αισθητήρων

1) Ανασκόπηση ασύρματων δικτύων

2) συστήματα αισθητήρων