Μετάθεση ημερομηνίας διάλεξης
- Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019 -

Η αυριανή διάλεξη μετατίθεται για την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, 15:00-18:00, λόγω κωλύματος του προσκεκλημένου ομιλητή, κ. Αλέξανδρου Μπουλογιώργου