Αποτελέσματα της εξέτασης Ιουνίου 2019
- Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 -

Ανάρτησα στον φάκελο¨Εγγραφα, στον υποφάκελο με τα αποτελέσματα το σχετικό αρχείο. Παρακαλώ ενημερώστε με, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι την Κυριακή 30/6/2019.

Τη Δευτέρα θα οριστικοποιήσω τα αποτελέσματα στη Γραμματεία.

Καλό καλοκαίρι

Η Διδάσκουσα