Διαφάνειες για QR, LU, Cholesky.
- Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019 -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

αναρτήθηκαν στο φάκελο Έγγραφα οι διαφάνειες για τις παραγοντοποιήσεις QR, LU και Cholesky.

 

Καλή μελέτη. 

H συντονίστρια του μαθήματος

Μ.Α.