Ασκήσεις στα Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων
- Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 -

Στον φάκελο με τις ασκήσεις Maxima θα βρείτε ένα νέο αρχείο ZIP που περιέχει δύο αρχεία Maxima με ασκήσεις και παραδείγματα στα Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων. Το αρχείο αφορά τους φοιτητές του Γ' εξαμήνου αλλά μπορεί να το κατεβάσει κι όποιος άλλος έχει εγγραφεί στο μάθημα (π.χ. από το ΠΜΣ).