Υλικό μαθήματος (Μπένος Χρ.)
- Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 -

Αγαπητά παιδιά,

Σας προωθώ το μήνυμα του Χρήστου σχετικά με το link στο προσωπικό του Dropbox.

To υλικό σχετικό με το σημερινό μάθημα και την προετοιμασία σας για την πρόοδο είναι στο link. Το ανοίγετε και επιλέγετε download.

https://www.dropbox.com/sh/89us9z34z8lzse4/AAArFXRErus7iHGtlGI_0kmYa?dl=0