Νέες ασκήσεις (Μάθημα 2 και μάθημα 3)
- Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 -

Στον φάκελο "Ασκήσεις και εφαρμογές με τη χρήση του Maxima" σας έχω τις ασκήσεις που κάνατε στο 2ο και στο 3ο Μαθημα.