Νέο βιβλίο Οικονομικής Δυναμικής
- Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 -

Στον φάκελο "Βιβλία Οικονομικής Δυναμικής" έχω ανεβάσει ένα καταπληκτικό βιβλίο στην Οικονομική Δυναμική. Είναι στα Αγγλικά και περιλαμβάνει όλη την ύλη που περιέχεται στο μάθημα.