Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Πιστοποίηση Λογαριασμών Χρηστών εκτός κοινότητας ΠΘ
- Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 -

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών email (hotmail, gmail …), έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης από την πλατφόρμα του eclass προς τους χρήστες που έχουν εγγραφεί με λογαριασμούς email εκτος ΠΘ (hotmail, gmail …).

 Μόλις το πρόβλημα λυθεί θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.