ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (μεταπτυχιακό)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με θέματα διαχείρισης της εβραϊκής κουλτούρας και ιστορίας σε σύγχρονα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα, προσφέροντας μια εμβάθυνση σε δεδομένα του ελληνικού χώρου ως περίπτωσης μελέτης. Μελετώνται εθνογραφικά παραδείγματα από εβραϊκές κοινωνίες/κοινότητες (μέσα από κείμενα ή/και υπάρχουσα φιλμογραφία), και συζητώνται θέματα όπως η πολιτικοποίηση της εβραϊκότητας, σύγχρονες πολιτικές της μνήμης, η εβραϊκή ταυτότητα ως μνήμη οδύνης, εμπορευματοποίηση της εβραϊκότητας, πολιτικές πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη, η «απουσία» του παρελθόντος και η αναδυόμενη «ορατότητα» στη δημόσια σφαίρα.

Το μάθημα επιδιώκει ευρύτερα την ενασχόληση με το θέμα «εθνοτικο-θρησκευτική» ταυτότητα, και συγχρόνως τη μελέτη της εβραϊκότητας ειδικότερα, ως διαδικασίας εξοικείωσης με την ερμηνεία της ιστορίας και της εκάστοτε κρίσιμης πολιτικο-κοινωνικής πραγματικότητας.

Κωδικός: SEAD250
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -