Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειρήνη Νάκου

Περιγραφή

Το μάθημα Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση επεξεργάζεται ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας  στην εκπαίδευση και γενικότερα στον δημόσιο χώρο. Τα θεωρητικά μαθήματα στην αίθουσα συνδέονται με επισκέψεις σε δημόσιους χώρους και μουσεία. Όσες φοιτήτριες και φοιτητές το παρακολουθούν τακτικά έχουν τη δυνατότητα να επεξεργασθούν επιμέρους σχετικά θέματα με ατομικές ή ομαδικές εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι και απαλλακτικές των τελικών εξετάσεων. Οι υπόλοιπες φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν επιθυμούν να αναλάβουν εργασία ή δεν το παρακολουθούν τακτικά εξετάζονται γραπτά την περίοδο των εξετάσεων.

Η ύλη του μαθήματος βασίζεται στις διαλέξεις και συζητήσεις που αναπτύσσονται στα μαθήματα, στα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί καθώς και στο βιβλίο: Νάκου, Ει. & Γκαζή, Α. (2015). Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση. Αθήνα: νήσος.

Κωδικός: SEAB179
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Προσχολικής Eκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -