Εργαστήριο Σχεδίασης SoC με εργαλεία CAD

Χρήστος Σωτηρίου

Περιγραφή

Οι στόχοι του μαθήματος ΗΥ333 είναι (1) η παρουσίαση και εκμάθηνση βιομηχανικών μεθοδολογιών σχεδίασης, υλοποίησης και δοκιμής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ειδικού Σκοπού (ASIC), (2) η εκμάθηνση των σχετικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, διαδικασιών και προτύπων, και (3) η πρακτική εξοικείωση στην χρήση βιομηχανικών εργαλείων.

Στο μάθημα παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται βιομηχανικά εργαλεία σχεδίασης και υλοποίησης κυκλωμάτων, τα οποία έχουν ως σημείο εκκίνησης την περιγραφή του κυκλώματος σε Γλώσσα Περιγραφής Υλικού, και καταλήγουν στην πλήρη υλοποίηση της χωροθέτησης και κάτοψης του κυκλώματος, μορφή κατάλληλη για την παράδοση του για κατασκευή.

Ως μέσο για την εκμάθηνση, χρήση και εξοικίωση των εργαλείων χρησιμοποιείται η εργασία του μαθήματος, η οποία πραγματεύεται την υλοποίηση ενός ψηφιακού συστήματος σε μορφή κατάλληλη για κατασκευή. Ο στόχος του ΗΥ439 είναι η εμβάθυνση και η εξοικείωση με Αλγορίθμους Ηλεκτρονικού Σχεδιαστικού Αυτοματισμού (EDA - Electronic Design Automatio

Περισσότερα  
Κωδικός: CE333
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -