Αλγόριθμοι CAD (Computer-Aided Design)

Χρήστος Σωτηρίου

Περιγραφή

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://inf-server.inf.uth.gr/courses/CE437/

 

Ο στόχος του ΗΥ-437 είναι η εμβάθυνση και η εξοικείωση με Αλγορίθμους αιχμής Ηλεκτρονικού Σχεδιαστικού Αυτοματισμού (EDA - Electronic Design Automation)  για την αυτοποιημένη σχεδίαση και επαλήθευση ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (CAD - Computer Aided Design) με βιβλιοθήκες standard-cells (semi-custom ASIC design) ή FPGA. Δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση στον τομέα του CAD για ψηφιακά κυκλώματα.

Το μάθημα εστιάζει σε (1) Αλγορίθμους Λογικής Σύνθεσης, (2) Τεχνολογικής Απεικόνισης σε Βιβλιοθήκη Πυλών Τεχνολογίας Κατασκευής (standard-cell technology library), και (3) Κατασκευαστικής Επαλήθευσης, δηλαδή στα στάδια υλοποίησης ΠΡΟ της Φυσικής Σχεδίασης, και παρουσιάζει επακριβείς και ευριστικούς αλγορίθμους πανομοιότυπους με αυτούς που υλοποιούνται σε βιομηχανικά εργαλεία, όπως το Synopsys DC ή το Cadence RC Compiler.

Κωδικός: HY437
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -