Πληροφοριακά Συστήματα Bάσεων Βιολογικών και Ιατρικών Δεδομένων

Αθανάσιος Λουκόπουλος, Παντελής Μπάγκος

Περιγραφή

Είδη των δεδομένων στη Βιοπληροφορική. Βάσεις δεδομένων βιβλιογραφίας, ακολουθιών πρωτεϊνών και DNA, δομών, διπλωμάτων και οικογενειών, βάσεις δεδομένων γονιδιακής έκφρασης, εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, εργαλεία ανάλυσης της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στις βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΜ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Η γλώσσα SQL. Σχεδιασμός μίας Βάσης Δεδομένων. Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ. Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι. Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα, Β+δένδρα). Τυχαία στατικά και δυναμικά αρχεία (κατακερματισμός). Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Επεξεργασία συναλλαγών και τεχνικές ταυτοχρονισμού. Τεχνικές ανάκτησης, Τεχνικές ασφαλείας και εξουσιοδότησης. Βιολογικές και Ιατρικές βάσεις δεδομένων. Προηγμένα θέματα και εφαρμογές: Παραδείγματα Βιολογικών και Ιατρικών βάσεων δε

Περισσότερα  
Κωδικός: DIB200
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις