Μοριακή Βιολογία και Γενετική

Γεωργία Μπράλιου

Περιγραφή

Γονίδιο, Το διακοπτόμενο γονίδιο, Η δομή του γονιδιώματος. Γονιδιακές συστοιχίες και επαναλήψεις. Η ροή της γενετικής πληροφορίας, η δομή του γενετικού υλικού, χρωμοσώματα, νουκλεοσώματα, αγγελιαφορο mRNA

Ο γενετικός κώδικας, πρωτεϊνοσύνθεση, εντοπισμός πρωτεϊνών, ουβικιτινίωση, Πρωτεϊνική αποικοδόμηση. Μεταγραφικός έλεγχος: Μεταγραφή – οπερόνια, Μεταγραφή, mRNA, εξόνια και ιντρόνια.

Ρεπλικόνιο – Αντιγραφή DNA, μεταλλάξεις, ανασυνδυασμός και επιδιόρθωση, μεταθετά στοιχεία στο γονιδίωμα - αναδιάταξη του DNA,

Ρύθμιση δομής χρωματίνης, δραστικά στοιχεία cis- και trans-δραστικοί παράγοντες, υποκινητές και ενισχυτές, μεταγραφικοί παράγοντες, επεξεργασία του RNA (μάτισμα-εναλλακτικό μάτισμα), επιγενετικές τροποποιήσεις του γονιδιώματος, παρεμβολή RNA (RNAi, microRNA).

 Βασικά και σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA: Γενετική μηχανική.

Κυτταρικός κύκλος: Κυτταρική διαίρεση, Μεσόφαση, Μίτωση. Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου, απόπτωση, αυξητικοί παράγοντες, σηματοδοτικές πρωτεΐ

Περισσότερα  
Κωδικός: DIB198
Κατηγορία: Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική » Μεταπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις