Μάθημα 2: Αποικιοκρατία, ιστοριογραφικές διαδρομές και εννοιολογικές προσεγγίσεις