Περισσότερα κείμενα για τις εξετάσεις

Εκτός από τις Σημειώσεις της διδάσκουσας και το σύγγραμμα του μαθήματος (των Τσιλιμένη, Κονταξή, Σηφάκη, επιμ.), θα υπάρχουν και επιπλέον θεωρητικά και λογοτεχνικά κείμενα στην ύλη των εξετάσεων. Αυτά θα βρίσκονται σε αυτόν τον φάκελο.