Δυναμικός Προγραμματισμός

Ο Δυναμικός Προγραμματισμός έχει εφαρμογές σε διάφορα ερωτήματα της Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής όπως:
• Στοίχιση (τοπική-ολική)
• RNA secondary structure prediction
• Διαμεμβρανικά τμήματα
• Hidden Markov Models