Κατά ζεύγη στοίχιση ακολουθιών και στατιστική σημαντικότητα

Η κατά ζεύγη στοίχιση ακολουθιών είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Υπολογιστική Βιολογία. Η ομοιότητα δυο ακολουθιών αντανακλά κατά βάση την κοινή εξελικτική προέλευση. Σημαντικά ζητήματα στη στοίχιση ακολουθιών είναι: Το σύστημα βαθμονόμισης (scoring system), Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιήσουμε για την έυρεση της καλής ή και της βέλτιστης στοίχισης, Ο τρόπος προσδιορισμού της στατιστικής σημαντικότητας μιας στοίχισης.