Τύπος ΚάτωΌνομαΜέγεθοςΗμερομηνία
2.2α. Questions.ppt 174 KB05-10-2017
1.1. Diagnostic methods-History.ppt 2.2 MB28-09-2016
1.2. Hair coat examination.ppt 5.88 MB28-09-2016
1.3. Primary skin lesions.ppt 8.43 MB29-09-2016
1.4. Primary or secondary skin lesions.ppt 15.09 MB29-09-2016
1.5. Secondary skin lesions.ppt 9.45 MB29-09-2016
1.6. Configuration and distribution of cutaneous lesions.ppt 4.99 MB29-09-2016
1.7. Trichogram.ppt 2.95 MB29-09-2016
1.8. Cutaneous cytology.ppt 5.57 MB29-09-2016
1.9. Skin biopsy.ppt 19.02 MB29-09-2016
2. Pruritic skin diseases.ppt 1.47 MB05-10-2016
2.1. Canine bacterial skin diseases.ppt 30.28 MB09-10-2016
2.10. Manifetations of pruritus in cats.ppt 10.65 MB26-10-2016
2.10.a. Feline allergies.ppt 2.79 MB26-10-2016
2.2. Canine Malassezia dermatitis.ppt 7.14 MB09-10-2016
2.3. Diagnosis of ectoparasitoses.ppt 3.71 MB13-10-2016
2.3.a. Canine sarcoptic mange.ppt 2.41 MB21-10-2016
2.4. Canine and feline otodectic mange.ppt 1.7 MB01-03-2017
2.5. Canine and feline irritant contact dermatitis.ppt 3.25 MB17-10-2016
2.6. Canine hot spot.ppt 1.74 MB17-10-2016
2.7. Canine atopic dermatitis.ppt 6.77 MB14-09-2018
2.8. Canine adverse food reactions.ppt 5.14 MB19-10-2016
3. Hypotrichotic-alopecic skin diseases.ppt 133.5 KB26-10-2016
3.1. Dermatophytosis.ppt 15.8 MB14-01-2019
3.2. Canine demodicosis.ppt 16.94 MB29-10-2016
3.3. Canine post-cliping alopecia.ppt 1.73 MB30-10-2016
3.4. Spontaneous symmetric hypotrichosis-alopecia in cats.ppt 891.5 KB30-10-2016
2.9. Canine flea allergic dermatitis.ppt 3.58 MB25-10-2016
1.9a. Questions.ppt 187 KB26-09-2017
2.7α. Questions.ppt 188 KB11-10-2017
2.10.b. Questions.ppt 189.5 KB19-10-2017
3.4.a. Questions.ppt 192.5 KB25-10-2017