Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στην «Πρόσβαση»
- Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 -

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές εξετάζονται με μεικτό τρόπο ή προφορικά να προσέλθουν στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα που έχει προγραμματιστεί να γίνει η εξέταση του μαθήματος για τους υπόλοιπους φοιτητές, έτσι ώστε να ακούσουν τα θέματα και να προετοιμαστούν. Στη συνέχεια, θα περιμένουν στην αίθουσα μέχρι ο διδάσκων ή κάποιος επιτηρητής να συνοδέψει τον κάθε φοιτητή ή την κάθε φοιτήτρια ατομικά στο γραφείο του διδάσκοντα για την προφορική εξέταση.