Ημερίδα, Πρακτικές Αλληλεγγύης,
- Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 -

Παρασκευή, 22.5 στο Αμφιθέατρο του ΤΑΜ. Πρόγραμμα στην κεντρική ιστορσελίδα του Πανεπιστημίου