Αναβολή
- Τρίτη, 05 Μαΐου 2015 -

Το μάθημα της Πέμπτης αναβάλλεται λόγω απουσίας μου στην Αθήνα. Οι εργασίες και όλες οι λοιπές υποχρεώσεις μετατίθενται για την επόμενη Πέμπτη 14.5. Το μάθημα θα αναπληρωθεί

Ευχαριστώ.