Δημιουργία ομάδων
- Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018 -

Για όσουε δεν ήρθαν στο μάθημα την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, να σας ενημερώσω ότι δημιουργήθηκαν ήδη 10 ομάδες. Όσοι δεν έχετε μπει σε ομάδα, σας παρακαλώ συζητήστε με τους συμφοιτητές σας και ορίστε ομάδες