Παράταση υποβολής ανατροφοδότησης.
- Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή ανατροφοδότησης από τις/τον Επόπτριες/-η θα πάρει παράταση και θα οριστεί ως τελική ημερομηνία αποστολής ανατροφοδότησης η Τετάρτη 10/1/18

 

Καλή Χρονιά