Η ύλη του μαθήματος Εισαγωγή στη Θεωρία της λογοτεχνίας
- Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 -

Η ύλη είναι ίδια με την περυσινή. Συμπεριλαμβάνονται και όλα τα λογοτεχνικά κείμενα που μελετήσαμε στην τάξη.