Κεφάλαιο 7 ιστορικού ενδιαφέροντος
- Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 -

Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε το κεφάλαιο 7 που είναι αρκετά ιστορικό

γαι ενδιαφέρον για την ύλη που θα καλύψουμε την Τρίτη

https://www.dropbox.com/s/wyeomej3jcxp97r/The%20Universe%20in%20Zero%20Words.epub?dl=0