ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Ανακοινώσεις

Υποβολή εργασιών για το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής Ι 2018-2019 Σεπτέμβριος
- Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 -

Η πλατφόρμα για την υποβολή των εργασιών εργαστηρίου Βιοπληροφορικής Ι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για Σεπέμβρη είναι πλέον ανοιχτή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η Κυριακή 15/9/2019 και ώρα 23.55.

Οι εκφωνήσεις των εργασιών βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://www.compgen.org/material/courses/bioinformatics1/labs

 

Παρακαλείστε να ανεβάσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο (π.χ. .zip, .rar) αρχείο με το όνομά σας σαν όνομα αρχείου, το οποίο να περιέχει όλες τις εργασίες (χωρισμένες στους αντίστοιχους φακέλους Άσκηση 1, Άσκηση 2 κλπ). Για κάθε εργασία θα συμπεριλάβετε τα αντίστοιχα αρχεία που σας έχουν ζητηθεί στις εκφωνήσεις αλλά και κατα τη διάρκεια των εργαστηρίων.

 

Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε τις εργασίες.

 

Καλή επιτυχία.