ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019 -ΤΕΛΙΚΑ
- Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 -

Μπορείτε να βρείτε τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου στα έγγραφα του μαθήματος. Αυτοί είναι οι βαθμοί που θα περαστούν στη γραμματεία.