ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

Ανακοινώσεις

Βιοπληροφορική ΙΙ - Παράδοση εργασιών
- Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 -

Λόγω του μεγάλου αριθμού ερωτήσεων, ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει και το Σεπτέμβριο δυνατότητα για παράδοση εργασιών (Θα είναι η τελευταία ευκαιρία σας να παραδώσετε).

Τελικός βαθμός θα κατέβει στη γραμματεία μόνο εφόσον έχετε παραδώσει τις εργασίες (και συνεπώς ολοκληρώσει με τις υποχρεώσεις του εργαστηρίου) και έχετε προβιβάσιμο βαθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ προβιβάσιμοι βαθμοί γραπτών στην παρούσα εξέταση θα κρατηθούν ΜΟΝΟ μέχρι το Σεπτέμβρη.