Ανάρτηση εξ' αποστάσεως διαλέξεων του μαθήματος Κινητική Μάθηση Νο 4, Νο 5, Νο 6, Νο 7 και Νο 8.
- Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019 -

Αγαπητοί φοιτητές οι ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ διαλέξεις της κ Ζήση Βάσω είχαν αρίθμηση ως:  Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 9 και Νο 10. Ήταν αυτές που παραδόθηκαν στα Τρίκαλα και θα σας τις αποστείλλω στο τέλος των μαθημάτων. 

Σήμερα αναρτώνται οι εξ΄ αποστάσεως διαλέξεις με αρίθμηση Νο 4, Νο 5, Νο 6, Νο 7 και Νο 8. 

Προσοχή σε κάθε διάλεξη και σε κάθε διαφάνεια διάλεξης υπάρχει συνοδευτικό κείμενο.

Το κείμενο αυτό είναι ενσωματωμένο στο ppt κάθε διάλεξης που σας αποστέλλω και μπορείτε να βλέπετε τη διαφάνεια και ταυτόχρονα να διαβάζετε και συνοδευτικό κείμενο. 

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες του πρώτου αρχείου που στέλνω σήμερα θα  είστε ικανοί να βλέπετε ολοκληρωμένα τη διάλεξη.

Είναι μια καινούργια μέθοδος όμως είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα θα την κατακτήσετε... !!!!

καλή συνέχεια

Χάρης Κουθούρης